Autolift-järjestelmä

Autolift-järjestelmä ohjaa ja pysäyttää trukin nostohaarukat kuljettajan valitsemalle hyllytasolle automaattisesti, jolloin nostohaarukat voidaan ajaa lavan alle. Kuormalavaa nostettaessa järjestelmä pysäyttää jälleen noston automaattisesti kuorman ollessa haarukoiden varassa. Tällöin lava voidaan ajaa turvallisesti ulos hyllystä rakenteisiin törmäämättä. Käyttölogiikka toimii päinvastoin tavaraa varastoitaessa hyllyille.

Laite tehostaa tavarankäsittelyä ja antaa kuljettajalle varmuutta sekä lisää työturvallisuutta. Autolift-laitteeseen voidaan ohjelmoida kuusi erilaista hyllymallia ja opettaa 10 eri hyllytasoa sekä maksimi nostokorkeuden matalissa varastoissa. Haarukoita laskettaessa alas, järjestelmä hidastaa ja pysäyttää kuorman automaattisesti, kun kuorma on lattian varassa. Tämä estää haarukoiden kulumista ja varmistaa kuorman turvallisen laskun. Toiminto edesauttaa kuljettajaa myös tavaraa noudettaessa lattiatasolta. Lisäksi laitteesta on havaittavissa, milloin trukin masto on vaakasuorassa. Järjestelmän käyttölogiikka on helppo ja nopea omaksua.

Tästä voit lukea lisää Autolift-järjestelmän ominaisuuksista ja toiminnasta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan yksikkö suoritti Autolift-järjestelmälle käyttötestit huhtikuussa ja joulukuussa 2010. Testien tulokset osoittivat järjestelmän nopeuttavan tavarankäsittelyä kaikilla hyllytasoilla yli 10% ja korkeimmilla hyllytasoilla yli 15%.

Ensimmäisen testin tulokset
Uusimman testin tulokset

Video uudesta Autolift-järjestelmästä

Kiinnostuitko? ota yhteyttä