Nostonopeuden rajoitin LSL-5N

”Henkilönostoissa henkilönostokorin liikkeiden tulee olla mahdollisimman tasaisia ja nosturin nosto- ja laskuliikkeen nopeuden
enintään noin 0,5 m/s ja haarukkatrukin enintään noin 0,3 m/s”. Ks.[(Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403)](http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403)

Lift Speed Limiter (LSL) on elektroninen rajoitin sähköisellä esiohjauksella varustettuihin trukkeihin, jonka maksimi nosto- ja laskunopeus voidaan rajoittaa säännöksen mukaiseen nopeuteen. Järjestelmä voidaan ottaa helposti käyttöön nappia painamalla ja vastaavasti, kun nostokoria ei tarvita nostotyön valvoja voi poistaa laitteen käytöstä, jolloin trukki toimii normaalinopeuksilla. Järjestelmä on nopea asentaa ja säätötarkkuus on parempi kuin perinteisillä solenoidiohjatuilla kuristusventtiileillä toteutetuissa nopeudenrajoittimissa.

LSL voidaan liittää vaihtoehtoisesti myös muihin ohjauksiin, kuten kallistukseen tai sivuttaissiirtymään. Tällöin laite
toimii samalla periaatteella rajoittaen nämä maksiminopeudet käyttäjän ohjelmoimille tasoille.

Kiinnostuitko? [ota yhteyttä](/fi/yhteystiedot)